Validering: EV

Validering: EV

EV – Extravaliderat är den högsta validerings nivån, där kontrollerar man att företaget finns och är aktivt, kontroll av fysisk adress, telefonnummer, att domänen tillhör företaget, yttrande brev från revisor eller jurist.