Allmänna dataskyddsförordningen = GDPR

För att underlätta dokumenthantering och insamlingen av uppgifter från underleverantörer har vi skapat ett system som vi har nöjet att erbjuda

Server:

  • En SFTP server med 500gb utrymme som är placerad i datacenter i Sverige med mycket hög säkerhet.
  • Backup varje natt
  • Driftövervakning som larmar oss vid problem så vi kan åtgärda det.
  • Servern följer GDPR

Admin interface:

  • Säker anslutning genom SSL (https)
  • Lägga till sftp användare, och ge dom access till olika foldrar med Läs / Skrivrättigheter.
  • Knyta e-postadress till personnr och ladda upp filer.
  • Funktion för att skicka ut en länk till kund, länken fungerar endast en gång och skapar en .zip fil med all information som finns under kundens mapp på SFTP servern.

Övrigt:

Utrymmet går självklart att öka mot en kostnad.

Alla kostnader ingår i månadskostnaden så som uppdateringar, certifikat osv.

Vid tillägg av nya funktioner så tar vi 795kr/timmen, men kan även ge offert vid större arbeten.

Startkostnad: 5000 kr Månadskostnad: 2350 kr

Priserna är ex.moms