UTFÄRDANDE: 5 – 15 DAGAR

UTFÄRDANDE: 5 - 15 DAGAR

Detta är ungefärligt hur lång tid det normalt tar att få det färdiga certifikatet. Ibland görs extra kontroller vilket gör att det kan ta längre tid