UTFÄRDANDE: 10-120 MIN

UTFÄRDANDE: 10-120 MIN

Detta är ungefärligt hur lång tid det normalt tar att få det färdiga certifikatet. Ibland görs extra kontroller vilket gör att det kan ta längre tid