UTFÄRDANDE: 2 – 7 DAGAR

UTFÄRDANDE: 2 - 7 DAGAR

Detta är ungefärligt hur lång tid det normalt tar att få det färdiga certifikatet. Ibland görs extra kontroller vilket gör att det kan ta längre tid