SHA1 Certifikat försvinner

De gamla säkerhets algoritmen SHA1 kommer inte gå att beställa från och med nu.

Vi rekommenderar alla att använda SHA2 men måste man använda SHA1 så är det nu man ska beställa,
ange under övrigt om man vill ha ett SHA1 certifikat, längden på ett SHA1 cert kan max vara 1 år.