Max 2 års förnyning med GlobalSign / AlphaSSL

Efter beslutet om att 3 års certifikaten ska försvinna 1 mars 2018 har GloblalSign beslutat att det inte går att förnya certifikat mer än 2 år. Man kan fortfarande beställa nya certifikat på 3 år och andra certifikats leverantörer erbjuder förnyning med 3 år. Det gäller alltså bara GlobalSign & AlphaSSL