Interna domännamn slutar fungera

Interna domännamn som man tex. använde för Exchange server kommer inte fungera efter 1 november 2015. Detta är pga. säkerhetsrisk då man inte kan verifiera interna namn. För att lösa problemet så rekommenderar vi att ni sätter upp externa namn tex. intranet.domän.se och sedan endast använder dessa internt. För alla som har Exchange servrar är det nu tid att börja konfigurera om dessa så ni inte står utan certifikat när det går ut.