Inga mer 3 års certifikat

CAB forum som bestämmer över hur certificate utformas har bestämt att efter 1 march 2018 så kommer det bara finnas 1 och 2 års certifikat.