ECC Certifikat finns nu hos GlobalSign

SSL Certifikat använder oftast RSA nycklar, nycklarnas storlek har ökat de senaste åren för att erhålla säkerheten. Detta har inneburit att det krävs mer datorkraft, men med ECC nyklar så kan man bibehålla samma säkerhet fast med mindre datorkraft. En 2048 RSA nyckel motsvarar en 160 ECC nyckel. För att utfärda ett certifikat med ECC så generar man requesten med ECC.