DigiCert köper Symantec

Efter problemen som Symantec har haft med att inte följa reglerna för utfärdande av SSL certifikat så har dom nu beslutat att sälja sin certifikat hantering till DigiCert.