Chrome ger varning vid SHA1 SSL certifikat

Google kommer inom kort att ändra så att i Chrome kommer SSL certifikat som använder sig av SHA1 inte längre visa grönt https: utan ett överstryket rött https, vi rekommenderar alla som har möjlighet att uppgradera till SHA2. Tänk dock på att äldre plattformar kanske inte stödjer SHA2.