4 & 5 år SSL Certifikat försvinner

Enligt nya regler från CA/B (Certificate Authority/Browser) som sätter upp reglerna för SSL certifikat så tas 4 och 5 års SSL certifikaten bort. Detta är för att öka säkerheten då man måste verifiera sina uppgifter var 3:e år. Gör man en reissue efter den 1 mars på ett certifikat som är 5 år så får man max 39 månader. Detta kan innebära att man förlorar månader på sitt nuvarande certifikat. Därför rekommenderar vi ingen att köpa ett 4 eller 5 årigt certifikat. Dessa certifikaten kommer försvinna 1 mars