Skapa ett certifikat med och utan www.

How Can We Help?

Skapa ett certifikat med och utan www.

I de flesta SSL certifikat ingår en subdomän tex. www och även själva domännamnet. För att få med båda namnen så ska CSR koden skapas med subdomänen tex www.domänen.se