Skapa CSR Tomcat

How Can We Help?

Skapa CSR Tomcat

Skapa en ny Keystore

  1. Du kommer att använda kommandot keytool för att skapa och hantera din nya Keystore-fil. Du kan behöva lägga till java / bin / katalogen till din PATH för att få keytool att fungera. När du är redo att skapa din nyckel gå till den katalog där du planerar att lagra din Keystore och certifikat. Ange följande kommando:keytool -genkey -alias servern -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore ditt_domännamn.jks
  2. Du uppmanas att välja ett lösenord för ditt nyckel. Du kommer då att bli ombedd att ange din Organization informationen.När den frågar om first and last name, då är det inte ditt för- och efternamn, utan det är domännamn för webbplatsen du ska säkrar (exempel: www.yourdomain.com). Om du beställer en Wildcard Certifikat måste börja med tecknet *. (Exempel: * .yourdomain.com)
  3. När du har angivit information som krävs, bekräfta att uppgifterna stämmer genom att ange ”y” eller ”yes”. Härnäst kommer du att bli tillfrågad om att ange ett lösenord för att bekräfta. Se till att komma ihåg det lösenord du väljer.Din keystore fil med namnet ditt_domännamn.jks skapas nu i den aktuella arbetskatalogen.

Skapa en CSR från din nya Keystore

  1. Härnäst kommer du använda keytool att skapa Certificate Signing Request (CSR)  Ange följande kommando:keytool -certreq -alias servern -file csr.txt -keystore ditt_domännamn.jks
  2. Skriv keystore lösenord som du valde tidigare och tryck på Retur.
  3. Din CSR fil med namnet csr.txt är nu skapad i din nuvarande katalog. Öppna CSR med en textredigerare, och kopiera och klistra in texten (inklusive start- och sluttaggar) i SSL Guiden som du kommer genom att följa den länk som du har fått från oss. Var noga med att spara nyckelfilen (ditt_domännamn.jks) som dina certifikat kommer att installeras till det senare.
  4. När du har fått ditt SSL-certifikat, kan du gå vidare och  installera det.