Skapa CSR OpenSSL Apache SSL

How Can We Help?

Skapa CSR OpenSSL Apache SSL

Logga in på din server via din terminal klient (ssh). Vid prompten:

Skapa CSR OpenSSL Apache SSL

  1. openssl req -new -newkey rsa: 2048 -nodes -keyout server.key -out server.csrdär servern är namnet på din server.
  2. Detta skapa två filer: den privata nyckeln filen för dekryptering av ditt SSL-certifikat, och ett certifikatbegäran signering ( CSR ) fil (används för att ansöka om ditt SSL-certifikat) med apache openssl.När du uppmanas att ange Common Name, ange fullständiga domännamnet för den webbplats du säkra. Om du skapar en Apache CSR för ett wildcard certifikat ska ditt domännamn börja med asterisk (t.ex. * .example.com).

    Du kommer då bli tillfrågad om din organisationsinformation mm.

    Detta kommer sedan att skapa din openssl .csr fil.

  3. Öppna CSR-filen med en textredigerare och kopiera och klistra in den (inklusive start- och sluttaggar) i formuläret.
  4. Spara  den genererade .key filen krävas senare för installation.
  5. När du har fått ditt SSL Certifikat, kan du installera det.