Skapa CSR Exhange 2013

How Can We Help?

Skapa CSR Exhange 2013

Det har varit många ändringar i Exchange 2013. En av dem är att gränssnittet är nu tillgängliga via en webbläsare.

Men önskar du använda Powershell så kan du använda vårt verktyget längst ner på denna sida för att skapa kommandot.

Gå till Exchange Admin Center genom att öppna en webbläsare och surfa till https: // localhost / ECP

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Skapa CSR Exhange 2013

Klicka på länken till Servers i den vänstra kolumnen, sedan Certificates längst upp till höger, sedan + symbolen.

Skapa CSR Exhange 2013

Sedan visas fönstret ”new exchange certificate”

Välj ”Create a request for a certificate from a certification authority”

Skapa CSR Exhange 2013

I ”Friendly name” anger du ett önskat namn som du vill döpa begäran till, detta
har inget med certifikatsbegäran att göra.
Skapa CSR Exhange 2013

Om du ska generera en CSR för ett wildcard certifikat så markera rutan du rutan och ange root domännamn. Annars gå vidare till nästa skärm.

Skapa CSR Exhange 2013

Klicka på browse för att välja vilken server du vill spara certifikats förfrågan på.

Skapa CSR Exhange 2013

Om du gör ett wildcard cert, hoppar du över detta steg. I listan väljer du de tjänster som du planerar att köra säkert med hjälp av Ctrl + Klicka för att markera tjänsterna.

Skapa CSR Exhange 2013

På nästa skärm kommer du att kunna se en lista över de namn som Exchange 2013 föreslår du inkluderar i din certifikatbegäran.

Kontrollera  namnen och behövs det så lägga till extra namn genom att använda + knappen.

Skapa CSR Exhange 2013

Ange organisationnamnet vilket bör vara det fulla juridiska namnet på företag.

Department name är din avdelning inom organisationen.

Skapa CSR Exhange 2013

Ange en nätverks sökväg för att spara CSR till din dator som en .req fil, sedan Slutför/Finish.

Skapa CSR Exhange 2013

Du bör nu kunna öppna CSR med Anteckningar eller WordPad, klipp ut och klistra in under beställnings processen.

Skapa CSR koden genom Powershell