Installera SSL certifikat IIS pkcs#7

How Can We Help?

Installera SSL certifikat IIS pkcs#7

Förberedelser

Ladda ner certifikatet till server.

Byt namn på filen från ditt_domännamn.p7b till ditt_domännamn.cer

Installera certifikatet

Öppna Internet information service (IIS) manager.

I IIS Managern väljer du ”server noden” längst upp till vänster under Connections.
Installera SSL certifikat IIS pkcs#7
Väl inne i panelen dubbelklickar man på ”Server Certificates”
Installera SSL certifikat IIS pkcs#7
Från Actions menyn till höger väljer man ”Complete Certificate Request”
Installera SSL certifikat IIS pkcs#7
På sidan för ”Complete Certificate Request” anger du var ditt_domännamn.cer finns
Installera SSL certifikat IIS pkcs#7

Ange sedan under ”Friendly Name” ert domännamn, klicka sedan på ok

OBS! Om du får felmeddelandet ”Cannot find the certificate request associated with this certificate file. A certificate request must be completed on the computer where it was created”  Så klicka bara på cancel, certifikatet är korrekt installerat och detta är ett känt problem i IIS.

Ert SSL certifikat är nu installerat och ska nu finnas med i listan under certifikat.

Edit Bindings

Leta upp domännamnet som SSL certifikatet ska tillhöra under Sites i IIS. Klicka på ”Edit Bindings…”

Installera SSL certifikat IIS pkcs#7

Om du bara ser http under Type i ”Site Bindings” klicka på add.

Installera SSL certifikat IIS pkcs#7

I listan på SSL certifikaten väljer du namnet på certifikatet för domänen och klickar OK
Installera SSL certifikat IIS pkcs#7

Klicka seda på close och stäng ner Edit Bindings wizard

OBS! Man kan få följande fel ”There was an error while performing this operation Details: CertEnroll::CX509Enrollment::p_InstallResponse: ASN1 bad tag value met. 0x8009310b (ASN:276)  Detta är bara att ignorera återigen ett känt problem i IIS 7.

För vissa certifikat (chained) behövs det också installeras ett root certifikat för att certifikatet ska fungera 100% korrekt.