Det står ”CCU avstängd” i displayen

How Can We Help?

Det står ”CCU avstängd” i displayen

Det beror på att kassan inte har kontakt med ”svarta lådan”, alltså Skatteverkets kontrollenhet CleanCash.

Kontrollampan på CleanCash ska blinka grönt. Om den lyser rött eller inte alls, prova att stänga av den 10 sekunder och slå på den igen. Enklast är att dra ut strömsladden. Om den fortfarande inte blinkar grönt så är den trasig och måste bytas ut.

Samma felmeddelande får man om sladden mellan kassan och kontrollenheten lossat eller sitter fel.